Trwa ładowanie...
d3ur3yw
d3ur3yw

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 17,5% r/r do 13,1 mld zł w 2015 r.

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Wynik finansowy banków netto spadł o 17,5% r/r do 13,095 mld zł w 2015 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3ur3yw

"Zysk netto w 2015 r. osiągnęło 608 banków, a 17 poniosło stratę netto. Wśród banków wykazujących stratę netto znajdowało się 12 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 5 banków spółdzielczych" - czytamy w raporcie.

Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 3,2% do 55,8 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 5,1% do poziomu 35,2 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 13,3 mld zł (spadek o 3,4%). Zwiększyły się wyniki z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto (rewaluacja), które łącznie wzrosły o 5,6% do 5,9 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 16,6% i wyniosły 1,4 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 11,4% do 30,2 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 50,2%, tj. 15,2 mld zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 24,4%, do 15 mld zł, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

d3ur3yw

GUS podał, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 7 mld zł (o 15,8% mniej niż rok wcześniej), z czego 98,9% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,4% i wyniosła 2,8 mld zł. Rezerwy wzrosły o 31,8%, do 0,9 mld zł

"Niższe, w porównaniu z poprzednim rokiem, koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej. Jednak wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw sprawił, że w rezultacie wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3,9 mld zł (o 19,7%) i osiągnął wartość 16,1 mld zł" - czytamy dalej.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1 594,9 mld zł i była o 4,3% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1 051,9 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 6,7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

d3ur3yw

"Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,9% tej kwoty i wyniosły 956,5 mld zł (wzrost o 7,2%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 326,0 mld zł (wzrost o 8,3%), i dla gospodarstw domowych - 624,5 mld zł (więcej o 6,6%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,7%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone głównie na nieruchomości mieszkaniowe (378,1 mld zł, w tym 137,7 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (126,4 mld zł)" - napisano także w materiale.

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2015 r. osiągnęły wartość 981,8 mld zł (wzrost o 7,9%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 933,4 mld zł (wzrost o 9,9%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 48,4 mld zł (spadek o 20,2%).

"W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 13,1%, a depozytów terminowych o 2,9%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 15,8%, a depozytów terminowych o 4,4%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszyła się o 17,7%, a depozytów terminowych o 23,8%" - czytamy dalej.

Działalność operacyjną w końcu 2015 r. prowadziło 625 banków (o 6 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 65 (o 1 mniej), do 53 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 3 mniej). Liczba oddziałów instytucji kredytowych zmniejszyła się o 1 i wyniosła 27. Ponadto funkcjonowało 560 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu 2014 r.).
(ISBnews)

d3ur3yw

Podziel się opinią

Share
d3ur3yw
d3ur3yw