Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc. (opis3)

#
dochodzi komentarz wiceministra finansów Artura Radziwiłła
#
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06

27.01. Warszawa (PAP) - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2014 roku o 3,3 proc., po wzroście o 1,7 proc. w 2013 roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny w szacunku wstępnym. Wiceminister finansów Artur Radziwiłł powiedział, że dane te są zgodne z prognozą z ustawy budżetowej na 2015 r.

Z wtorkowych danych GUS wynika, że w 2014 roku popyt krajowy wzrósł o 4,6 proc., zaś inwestycje wzrosły o 9,4 proc.

Ankietowani na początku stycznia przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2014 roku polska gospodarka urosła o 3,3 proc., popyt krajowy wzrósł o 4,4 proc., a inwestycje wzrosły o 8,9 proc.

d49uo06

GUS poinformował, że inwestycje w 2014 r. wzrosły o 9,4 proc. vs konsensus wzrostu o 8,9 proc. i po wzroście w 2013 o 0,9 proc.

Z kolei popyt krajowy w 2014 wzrósł o 4,6 proc. vs konsensus wzrostu o 4,4 proc. i po spadku o 0,2 proc. w 2013 r.

GUS podał, że sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła o 1,8 proc. w ujęciu rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 19,6 proc. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 4,0 proc. rok do roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w grudniu rok do roku wzrosła o 2,2 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 20,2 proc.

d49uo06

Z danych GUS wynika, że spożycie ogółem w 2014 r. przekroczyło poziom z 2013 r. o 3,0 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0 proc. (w 2013 r. odpowiednio wzrost: o 1,3 proc. oraz o 1,1 proc.).

Wiceminister finansów Artur Radziwiłł odnosząc się do wstępnych danych GUS mówiących o tym, że realny wzrost PKB w 2014 r. wyniósł 3,3 proc., powiedział, że jest to zgodne z prognozą z ustawy budżetowej na 2015 r. "Tempo wzrostu było niemal dwukrotnie wyższe niż w 2012 r., a głównym jego czynnikiem był popyt krajowy, który zwiększył się o 4,6 proc. (wobec tylko 0,2 proc. rok wcześniej). Wysoką dynamikę zanotowały: konsumpcja gospodarstw domowych, która wzrosła o 3,0 proc. (wobec 1,1 proc.) oraz przede wszystkim inwestycje, których tempo wzrostu przyspieszyło do 9,4 proc. z 0,9 proc. rok wcześniej. Ujemną kontrybucję - po raz pierwszy od trzech lat - miał eksport netto" - powiedział cytowany w komunikacie Radziwiłł.

Dodał, że wyniki gospodarki polskiej w 2014 r. (zarówno samo tempo wzrostu, jak i jego struktura z kluczową rolą popytu krajowego) oznaczają wyraźną poprawę w porównaniu do lat 2012-2013. "Polska w roku ubiegłym pozostała jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE. Największa gospodarka UE - dla których opublikowano już dane za 2014 r. - tj. Niemcy, zanotowała wzrost PKB w wysokości 1,5 proc. wobec 0,1 proc. w 2013" - podkreślił wiceminister.

Wskazał, że szacunkowe dane za IV kwartał 2014 r. stanowią dobry punkt wyjścia dla wzrostu gospodarczego w tym roku. "Głównym ryzykiem dla perspektyw wzrostu gospodarki polskiej w br. jest sytuacja w jej otoczeniu zewnętrznym" - ocenił Radziwiłł.

d49uo06

Ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak ocenił, że w oparciu o dane za 2014 r. i wcześniej dostępnych danych można szacować, że w czwartym kwartale 2014 r. tempo wzrostu PKB wyhamowało do ok. 3,1 proc. rok do roku z 3,3 proc. rok do roku w trzecim kwartale 2014, wzrost spożycia indywidualnego spowolnił do 3,2 proc. rok do roku do ok. 3,0 proc. rok do roku, a inwestycji do 8,7 proc. rok do roku z 9,9 proc. rok do roku.

"Pomimo trudnego otoczenia zewnętrznego ubiegły rok był udany dla polskiej gospodarki. Oczekujemy, że 2015 r. przyniesie kontynuację pozytywnych trendów, a wzrost PKB będzie w tym roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego" - przekazał Antoniak.

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego, miniony rok był dla polskiej gospodarki lepszy od lat 2013 i 2012, jednak najnowsze dane nie są szczególnie dobrą wiadomością. Wynika z nich, że w ostatnim kwartale dynamika PKB musiała spowolnić. W jego ocenie w ubiegłym roku polska gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia.

"Wyraźnie umocnił się popyt krajowy, głównie dzięki wzrostowi spożycia indywidualnego. Przedsiębiorstwa zaczęły też odtwarzać zapasy oraz coraz odważniej otwierać kolejne projekty inwestycyjne, co przyczyniło się również do zaskakująco silnej poprawy sytuacji na rynku pracy. Natomiast eksport netto niestety przestał pozytywnie wpływać na dynamikę polskiego PKB. Stanowi to jednak naturalny proces w okresie ożywienia gospodarczego - wówczas import zazwyczaj rośnie w szybszym tempie niż eksport" - przekazał Kozłowski.

d49uo06

W jego ocenie, jednak wydźwięk danych GUS jest umiarkowanie negatywny. "Oznaczają one bowiem, że w ostatnim kwartale minionego roku dynamika PKB musiała spowolnić do ok. 3,0 proc. rok do roku. Wydawało się zaś, że najgorszy dla polskiej gospodarki był III kwartał, zwłaszcza że w ostatnich miesiącach 2014 r. pojawiły się oznaki ponownej poprawy koniunktury" - ocenił ekspert.

Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła, że polska gospodarka radzi sobie znacznie lepiej niż większość gospodarek unijnych, a jej wzrost opiera się na solidnych fundamentach spożycia indywidualnego i inwestycji.

"Spożycie indywidualne było bowiem w 2014 r. wyższe o 3 proc., a inwestycje o 9,4 proc. niż w 2013 r. Wzrost PKB wsparły także rosnące zapasy (o 2,4 proc.). Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego popytu zagranicznego potwierdza tylko dobrą kondycję polskiej gospodarki ponieważ przyzwoitemu wzrostowi eksportu towarzyszył jeszcze wyższy wzrost importu, co zawsze jest charakterystyczne dla okresów lepszej koniunktury. Ważne, że motorem napędowym PKB był przemysł, ruszyło też budownictwo, nieźle sobie radził, mimo deflacji, handel, a także transport, który był narażony na skutki embarga rosyjskiego na polskie towary. To wszystko dobrze wróży na 2015 rok, w którym wzrost gospodarczy powinien wynieść 3,4-3,5 proc." - powiedziała Starczewska-Krzysztoszek.

Według głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, mimo bardzo trudnego otoczenia zewnętrznego, m.in. ze względu na konflikt rosyjsko-ukraiński i związane z nim embarga oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, polska gospodarka ma za sobą udany rok. "Tempo wzrostu PKB na poziomie 3,3 proc. jest istotnie wyższe od zanotowanego w 2013 i 2012 r. Stało się tak przede wszystkim za sprawą rosnącego popytu krajowego, w tym konsumpcji oraz inwestycji. Wzrost tych ostatnich w 2014 r. o 9,4 proc. należy uznać za dużą pozytywną niespodziankę. To dzięki nim nastąpiła m.in. poprawa sytuacji na rynku pracy, co potwierdza opublikowana dziś grudniowa stopa bezrobocia na poziomie 11,5 proc. (rok wcześniej była na poziomie 13,4 proc.), która to z kolei pozytywnie przekładała się na wydatki gospodarstw domowych" - przekazała.

d49uo06

Dodała, że konsumpcję wspierał niewątpliwie także spadek cen towarów i usług w gospodarce, dzięki któremu rosła siła nabywcza wynagrodzeń. "Popyt krajowy pozostanie również główną siłą napędową gospodarki w roku bieżącym, niemniej jednak skala przyspieszenia wzrostu PKB nie będzie już tak wyraźna. Spodziewam się dynamiki w okolicach 3,4-3,6 proc.. Szybszy wzrost nadal hamowany będzie przez sytuację gospodarczą w eurolandzie, gdzie poprawa następować będzie powoli, przy jednoczesnej utracie rynków eksportowych na Ukrainie i w Rosji" - powiedział.

Zdaniem ekonomisty Credit Agricole Krystiana Jaworskiego, opublikowane we wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce. W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w I kwartale będzie oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki inwestycji" - przekazał. Dodał, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się do 3,6 proc. rok do roku w IV kw. 2015 r.

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06