Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Z...

GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów (2/2013)

Share
d4emxfk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4.01.2013 roku, posiadały co najmniej 5 % w głosach: 1. Impel S.A. posiadający 3.654.637 głosów, co stanowiło78,52 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 73,09 % głosów ogółem w Spółce 2. Edward Kuczer posiadający 1.000.000 głosów, co stanowiło 21,48 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 20 % głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Edward Kuczer Prezes Zarządu Edward Kuczer
2013-01-07 Marek Pawełczyk Członek Zarządu Marek Pawełczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk