Trwa ładowanie...
d4ja8qz

HANDLOWY - Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej (30/2011)

HANDLOWY - Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej (30/2011)

Share
d4ja8qz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25.11.2011 r. Bank wspólnie z innymi bankami, zawarł z klientem Banku ("Klient"), aneks nr 2 do umowy z dnia 10.06.2010r, zmienionej aneksem nr 1 w dniu 21 lipca 2011, dotyczącej nabywania obligacji emitowanych przez tego Klienta, zwiększający kwotę zobowiązania Banku do nabywania obligacji kuponowych o okresie zapadalności wynoszącym 12 miesięcy oraz obligacji dyskontowych o okresie zapadalności wynoszącym 1, 3 lub 6 miesięcy do kwoty 900.000.000 PLN, z datą obowiązywania zobowiązania do 31 lipca 2015 r. r. W każdym momencie trwania Programu suma wartości nominalnych wszystkich obligacji nabytych przez Bank nie może przekroczyć
kwoty 900.000.000 PLN. Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

| | | Bank Handlowy w Warszawie SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-923 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Senatorska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Witold Zieliński Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz