Trwa ładowanie...
d1fpqg7

HARDEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Hardex S.A. w...

HARDEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Hardex S.A. w dniu 21 listopada 2011r. (79/2011)

Share
d1fpqg7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
HARDEX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Hardex S.A. w dniu 21 listopada 2011r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 listopada 2011 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63: BBI Capital NFI S.A. ?- liczba akcji: 359.000 zwykłych na okaziciela ?- liczba głosów: 359.000 ?- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ: 85,5% ?- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 31,5% DM IDM S.A. ?- liczba akcji: 60.466 zwykłych na okaziciela ?- liczba głosów: 60.466 ?- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ: 14,4% ?- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,3% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

| | | HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARDEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-600 | | Krosno Odrzańskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gubińska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (68) 383 53 01 do 07 | | (68) 383 62 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | plyta@hardex.pl | | www.hardex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7