Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

HAWE - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. (RB-82/2013) (82/2013)

HAWE - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. (RB-82/2013) (82/2013)
Share
dj826yt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. (RB-82/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 28 października 2013 roku) za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Investros S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazał Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż 10.236 sztuk akcji spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Mediatel S.A.") upoważniających do wykonywania 66% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Mediatel S.A. (dalej "Wezwanie"). Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z objęciem przez Spółkę 21.669.363 akcji (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy akcje) spółki Mediatel dających 65.968% udziału w kapitale zakładowym Mediatel S.A. i uprawniających do 65.968% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Mediatel S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2013 w dniu 17 września 2013 roku. Pełna treść Wezwania została opublikowana w serwisie Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz przekazana do publikacji Gazecie Giełdy Parkiet. Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)
dj826yt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu
2013-10-28 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt