Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

HAWE - Otrzymanie wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmia...

HAWE - Otrzymanie wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. (RB-67/2010). (67/2010)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. (RB-67/2010). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, żew dniu dzisiejszym (tj. 30 listopada br.) Spółka otrzymała wniosek spółki Presto Sp. z o.o., dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści:"Na podstawie art. 400 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 4 Statutu Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwracamy się o zwołanie w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad sprawy zmiany składu Rady Nadzorczej. "----------------------------------------------------------------------Komentarz Zarządu:Zarząd Spółki, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Spółki i przewidzianymi przepisami prawa, niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem przesłanym przez znaczącego
akcjonariusza Spółki firmę Presto Sp. z o.o.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-11-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg