Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-108/2011) (108/2011)

HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-108/2011) (108/2011)

Share
d21wyky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-108/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "HAWE") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 25 października 2011 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom"), iż w dniu 24 października 2011 roku HAWE Telekom nabyła na własny rachunek, w ramach Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku oraz raportem bieżącym nr 78/2011 z dnia 21 września 2011 roku, 95.586 sztuk akcji HAWE. Akcje zostały nabyte w celu realizacji Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. W dniu 24 października 2011 roku HAWE Telekom nabyła 95.586 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,1383 zł. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie 5.192.894 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,84%
kapitału zakładowego Spółki i dających 4,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2011-10-25 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky