Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

HAWE - Spłata kredytu w Alior Bank. (RB-65/2013) (65/2013)

HAWE - Spłata kredytu w Alior Bank. (RB-65/2013) (65/2013)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spłata kredytu w Alior Bank. (RB-65/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 26 lipca 2013 roku) Spółka otrzymała informacje, iż w dniu 25 lipca 2013 roku spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom") w całości spłaciła zadłużenie wynikające z umowy kredytu odnawialnego zawartej przez HAWE Telekom z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") w dniu 23 sierpnia 2011 roku (dalej "Umowa Kredytu"). O zawarciu Umowy Kredytu Spółka informowała raportem bieżącym nr 70/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku, raportem bieżącym nr 71/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku oraz raportem bieżącym 40/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku na podstawie Umowy Kredytu została dokonana ze środków pozyskanych przez Spółkę z emisji obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 roku oraz raportem bieżącym nr 62/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku (dalej
"Program"). W ramach Programu emisji obligacji Spółka wyemitowała trzy serie obligacji o łącznej wartości 30.800.000 zł. Pozyskane środki z emisji obligacji zostały przeznaczone w szczególności na finansowanie kapitału obrotowego Spółki oraz konwersję zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. Spłata zadłużenia krótkoterminowego była jednym z podstawowych celów ogłoszonej w dniu 11 czerwca 2013 roku strategii rozwoju Spółki założonych na bieżący rok, która została przez Spółkę przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu
2013-07-26 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3