Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej HAWE...

HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. (RB - 82/2010) (82/2010)
Share
d3irv0s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. (RB - 82/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym(tj. 30 grudnia br.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Karney oraz Pana Andrzeja Kleszczewskiego.Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:Pan Jerzy KARNEY?Członek Rady NadzorczejWiek: 45 latPan Jerzy Karney posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiczny. Ponadto Pan Jerzy Karney ukończył Podyplomowe Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej o specjalności Pieniądz i Bankowość, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.Doświadczenie zawodowe:- 1992?1994 Bank Pekao S.A. - Departament Obsługi Klientów Indywidualnych (Retail Banking), Zespół Nadzorowania i Wdrażania Nowych Produktów Bankowych, Departament Instytucji Finansowych, Zespół Współpracy z Bankami Krajowymi.Departament Instytucji Finansowych, Correspondent Banking, region: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Republika
Czech, Republika Słowacji, Węgry, Państwa byłego ZSRR.- 1994?1996 Polski Bank Rozwoju S.A. - Senior Account Manager- 1996?2001 Grupa Raiffeisen Bank Polska S.A. - Dyrektor BankuRaiffeisen Investment Polska - Wiceprezes Zarządu- 2001 PZU S.A. - Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych- 2001?2003 CETO SA, grupa WGPW - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu- 2003?2005 Warszawskie Centrum Dystrybucyjne, Centrum Biznesu Ożarów - Dyrektor Finansowy- 2003?2005 INTERIA.PL S.A. - Dyrektor ds. Kontaktów Inwestorskich, Dyrektor ds. Zawartości Multimedialnej- 2005?2009 MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I S.A.?Wiceprezes Zarządu- 2010?nadal FALENTA INVESTMENTS LIMITEDPonadto Pan Jerzy Karney pełnił funkcje w następujących spółkach kapitałowych:- 2000?2001 NFI Progress S.A. - Członek Rady NadzorczejZgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Karney:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec HAWE S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
oraz nie uczestniczy w innejkonkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek spółki, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek spółki,- w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego.Pan Andrzej KLESZCZEWSKI?Członek Rady NadzorczejWiek: 48 latPan Andrzej Kleszczewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie II Wydz. Lekarski, specjalizacja I i II stopnia z Radiodiagnostyki.Wykształcenie:- 1991?1992 Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim- 1992?1995 Studium Doktoranckie przy
Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi?1992-1995.- 1997?1998 Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie WarszawskimDoświadczenie zawodowe:- 1987?1989 Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie - Sekretarz ds. Zagranicznych- 1988?1990 Radny Dzielnicowej Rady Narodowej - Praga Południe- 1990?2001 Wojewódzki Szpitalu Dziecięcym im. Profesora dr Jana Bogdanowicza - młodszy asystent, asystent, starszy asystent (od 1994 r. etat dyżurowy)- 1991 Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego- 1992?1994 Skład Celny Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii w Warszawie - Dyrektor- 1994?1998 Skład Celny - Dyrektor, Rhone Poulenc Rorer/Aventis w Warszawie - Public Affeirs Manager- 1998?2001 Rhone Poulenc Rorer/Aventis w Paryżu - Konsultant- 1998 Biuro Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej?Curie w Warszawie- Kierownik- 1999?2001 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z
Polikliniką SPZOZ w Warszawie - Pełnomocnik Komendanta ds. Marketingu- 2001-2002 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej W Warszawie - Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego- 2001?2005 ZPF. Polfa Tarchomin S.A. w Warszawie - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny- 2004?2006 Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w Pabianicach i Warszawie - Prezes Zarządu- 2007?2008 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - Z-ca Dyrektora (w tym 5 miesięcy p.o. Dyrektora Instytutu)- 2008?nadal własna firma?Consultant w Warszawie- 2008?nadal Electus S.A. w Lubinie - Doradca Zarządu- 2009?2010 Żak-System sp. z o.o. w Krakowie - Prezes ZarząduPonadto Pan Andrzej Kleszczewski pełni/ł funkcje w następujących spółkach kapitałowych:- 2010 Żak-System sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej- 2010?nadal MEDISTAFF sp. z o.o. - Przewodniczący Rady NadzorczejDziałalność społeczna:- 1983?1988 Komisja Zagraniczna RU ZSP Akademii Medycznej w Warszawie - Przewodniczący- 1988?1989 Komisja ds. KS Rady Naczelnej ZSP - Przewodniczący-
1998?2005 Oddział Warszawskiego Polskiego Czerwonego Krzyża - Wiceprezes- 1999?2000 Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia z ramienia Ministra Obrony Narodowej - Członek- 1999?2003 Polski Czerwony Krzyż - Prezes Bractwa Rodzinnego- 2001?2005 Związek Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów - Członek RadyZgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kleszczewski:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec HAWE S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazanywyrokiem za przestępstwo, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiejkolwiek spółki, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek spółki,- w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:1. Mariusz Pawlak?Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej2. Waldemar Falenta?Członek Rady Nadzorczej3. Jerzy Karney?Członek Rady Nadzorczej4. Andrzej Kleszczewski?Członek Rady Nadzorczej5. Dariusz Maciejuk?Członek Rady NadzorczejPodstawia prawna: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s