Trwa ładowanie...
d2esuvy

HAWE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-69/2013). (69/2013)

HAWE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-69/2013). (69/2013)

Share
d2esuvy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-69/2013). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 sierpnia 2013 roku) na członka Rady Nadzorczej została powołana Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa została powołana przez Radę Nadzorczą w związku ze złożeniem w dniu 12 sierpnia 2013 roku rezygnacji przez Panią Jolantę Falenta ? Rybka, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 67 z dnia 13 sierpnia 2013 roku. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa będzie pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu Spółki. Wybór Pani Grażyny Piotrowska-Oliwa został dokonany, w trybie przewidzianym przez § 18 ust. 3 Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i zostanie przedstawiony do potwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach (1993), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1997), INSEAD Executive MBA (2005).
Ponadto odbyła m.in. szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada - 1996), kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zakończony egzaminem - 1997), kurs dla doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji - 1998), kursy makroekonomiczne i finansowe (London School of Economics - 1999). W latach 1997 - 2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. Następnie pełniła kierownicze stanowiska w Telekomunikacji Polskiej S.A.: Dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem (2001-2006) oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej (2006-2007). W latach 2007 - 2009 była Prezesem Zarządu / Dyrektorem Generalnym spółki PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange, a od listopada 2010 do marca 2011 doradzała w sektorze private equity w transakcjach związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. W latach 2011-12 była
Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A. Od marca 2012 do kwietnia 2013 pełniła funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. Od kwietnia 2007 roku społecznie pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa pełniła również funkcję członka rady nadzorczej m.in. PZU S.A, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ABC DATA S.A., ORLEN Deutschland EuroPol Gaz S.A. oraz PGNiG Norway/International. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskała zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa oświadczyła, iż nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.); Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 22) oraz 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu
2013-08-19 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy