Trwa ładowanie...
d35dc89
d35dc89
espi

HERKULES S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu (29/2013)

HERKULES S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu (29/2013)
Share
d35dc89

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęły 2 podpisane umowy kupna zawarte w dniu 05 czerwca 2013 roku między Herkules S.A. (Kupujący) a Liebherr?Werk-Ehingen GmbH z siedzibą w Niemczech (Sprzedający). Przedmiotem umów jest zakup przez Emitenta 2 szt. teleskopowych żurawi samojezdnych Liebherr typu LTM 1250-.6.1 o maksymalnym udźwigu 250t. Dostawa zamówionych żurawi została wyznaczona na przełom czerwca i lipca 2013 r. Wartość umów wg średniego kursu NBP na dzień 05 czerwca 2013 roku (data podpisania Umów) wynosi 9.532.336,41 zł (2.250.900,00 EURO). Sprzedający tj. Liebherr?Werk-Ehingen GmbH zapłaci kary w przypadku nie dotrzymania terminu gotowości do odbioru zamówionych żurawi w wysokości 0,25% za każdy tydzień zwłoki, lecz maksymalnie 5% wartości umowy. Kupujący tj. Herkules S.A. zapłaci kary w przypadku nie dotrzymania terminu płatności za zamówione żurawie w wysokości 0,25% za każdy tydzień zwłoki, lecz maksymalnie 5% wartości umowy, naliczane po 14 dniu od
momentu otrzymania zgłoszenia o gotowości żurawia do odbioru. Zakupione żurawie uzupełnią park maszynowy Emitenta, po sprzedaży 2 szt. żurawi samojezdnych, podnosząc tym samym jego stan jakościowy. Powyższą inwestycję Emitent zamierza sfinansować leasingiem operacyjnym, a stosowne umowy są obecnie w procesie zatwierdzania przez Emitenta i stronę finansującą. Wartość wymienionych umów spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. ich wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d35dc89

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2013-06-20 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35dc89

Podziel się opinią

Share
d35dc89
d35dc89