Trwa ładowanie...
dpsi3ik

HERKULES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. (56/2012)

HERKULES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. (56/2012)

Share
dpsi3ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, o otrzymaniu, w dniu 7 grudnia 2012 roku zawiadomienia datowanego na dzień 6 grudnia 2012 roku od Pana Wiesława Mieszało, dotyczącego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż mój dotychczas ponad 9% udział w ogólnej liczbie głosów HERKULES S.A. zmniejszył się o ponad 2%. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku sprzedaży akcji HERKULES S.A. realizowanych w okresie od 16 lipca 2011 roku do 26 lipca 2012 roku. Bezpośrednio przed w/w zmianą posiadałem 19 669 478 akcji stanowiących 9,06% kapitału zakładowego HERKULES S.A. i byłem uprawniony do 19 669 478 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,06% ogólnej liczby głosów. W wyniku sprzedaży akcji w okresie od 16 lipca 2012
roku do 26 lipca 2012 roku, aktualnie posiadam 14 366 521 akcji stanowiących 6,61% kapitału zakładowego Spółki HERKULES S.A. i jestem uprawniony do 14 366 521 głosów na Walnym Zgromadzeniu HERKULES S.A., co stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpsi3ik

| | | Herkules Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2012-12-07 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpsi3ik

Podziel się opinią

Share
dpsi3ik
dpsi3ik