Trwa ładowanie...
d2826rj

HMSG S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA (23/2010)

HMSG S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA (23/2010)

Share
d2826rj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
HMSG S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 14.12.2010 r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). Pan Artur Zieliński informuje, że w wyniku transakcji kupna zawartych w dniu 13.12.2010r. na rynku Newconnect, przekroczył 10% ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG SA. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, pan Artur Zieliński posiada bezpośrednio 1.650.878 akcji HMSG SA, stanowiących 11,62% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Bartłmiej M. Matusiak Prezes Zarządu Bartłomiej M. Matusiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

Podziel się opinią

Share
d2826rj
d2826rj