Trwa ładowanie...
d3f6jvd
d3f6jvd
espi

HOLLYWOOD - Podpisanie umów inwestycyjnych nabycia spółki Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. (22/2014) - EBI

HOLLYWOOD - Podpisanie umów inwestycyjnych nabycia spółki Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. (22/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3f6jvd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów inwestycyjnych nabycia spółki Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hollywood S.A. (Hollywood) informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 roku podpisał umowę zobowiązującą, inwestycyjną oraz przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki pod firmą KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o.. Umowa została zawarta pomiędzy Hollywood a udziałowcami spółki pod firmą Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Zgodnie z umową Hollywood nabędzie 80,06% udziałów w spółce Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. za kwotę 7.242.885,00 zł. Hollywood zobowiązał się, że w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zwoła Walne Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych 2.414.295 akcji imiennych serii E, których oferta zostanie następnie skierowana do objęcia przez udziałowców Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o.. Przeniesienie udziałów i zakończenie transakcji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2015 roku. Strony umowy ustaliły, iż udziałowcy Konsorcjum Pralniczego sp. z o. o nie będą sprzedawać akcji nowej emisji serii E
Hollywood do dnia 31 grudnia 2016r. (lock up), Ponadto zgodnie z umową inwestycyjną strony ustaliły, że Hollywood lub podmiot przez niego wskazany, będą mieli prawo odkupu akcji serii E w liczbie 666.666 za łączną kwotę 1.999.998,00 zł w terminie 7 dni, od dnia zamiany akcji imiennych serii E, należących do udziałowców Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o., na akcje zwykłe na okaziciela lub od dnia przeniesienia akcji Hollywood na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W takim przypadku ograniczenie zbywania w stosunku do tych akcji serii E (lock up) zostanie zniesione. Nabycie udziałów w Konsorcjum Pralniczym sp. z o.o. jest elementem Strategii Hollywood S.A. zakładającej konsolidację rynku poprzez przejmowanie większościowych pakietów (akcji, udziałów) w istniejących zakładach pralniczych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f6jvd

Podziel się opinią

Share
d3f6jvd
d3f6jvd