Trwa ładowanie...
d4coylx
espi

HOTBLOK - HOTBLOK S.A. ? rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. (2 ... - EBI

HOTBLOK - HOTBLOK S.A. ? rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. (22/2014)

Share
d4coylx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. ? rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie struktury kapitału zakładowego Emitenta. Zmiana w KRS jest związana z przeprowadzeniem przez Zarząd kolejnej ?cząstki? emisji (2.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii L, na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOTBLOK S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia zakładowego w drodze emisji serii L z wyłączeniem prawa poboru, celem wykonania prawa do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i serii B oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 8a. Aktualna struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 586 666, 61 zł i dzieli się na: a) 510 000 akcji zwykłych na okaziciela serii ?A? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, b) 750 000 akcji zwykłych na
okaziciela serii ?B? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, c) 1 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii ?C? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, d) 12 490 000 akcji zwykłych na okaziciela serii ?D? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, e) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii ?E? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, f) 2 987 500 akcji zwykłych na okaziciela serii ?F? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, g) 412 500 akcji zwykłych na okaziciela serii ?G? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, h) 462 500 akcji zwykłych na okaziciela serii ?I? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, i) 4 637 500 akcji zwykłych na okaziciela serii ?J? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, j) 46 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii ?K? o wartości nominalnej 0,13 zł każda, k) 11 435 897 akcji zwykłych na okaziciela serii ?L? o wartości nominalnej 0,13 zł każda. Po uaktualnieniu przez Sąd struktury kapitału, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału wynosi obecnie 6 313 333, 39 zł. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek
handlowych wpis dotyczący zmiany struktury kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Kisieliński Prezes Zarządu
Janusz Petrykowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

Podziel się opinią

Share
d4coylx
d4coylx