Trwa ładowanie...
d4l0rp0

HUSSAR GRUPPA - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok o ... - EBI

HUSSAR GRUPPA - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (2/2015)

Share
d4l0rp0
CATALYST
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż zawarł ze spółką Capital Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, która jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3618. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0