Trwa ładowanie...
dhz9czw
dhz9czw
espi

HUTMEN - Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego i wniesionym zażaleniu przez akcjonariuszy (1 ...

HUTMEN - Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego i wniesionym zażaleniu przez akcjonariuszy (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dhz9czw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
HUTMEN
Temat
Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego i wniesionym zażaleniu przez akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, wydanego w dniu 10 grudnia 2014 r. o oddaleniu wniosku czterech akcjonariuszy o zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. oraz odpis zażalenia w tym zakresie wniesionego przez ww. akcjonariuszy w dniu 23 grudnia 2014 r. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust 10 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
dhz9czw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2015-02-17 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhz9czw

Podziel się opinią

Share
dhz9czw
dhz9czw