Trwa ładowanie...
d2csofa

HUTMEN - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A. (21/2014)

HUTMEN - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A. (21/2014)

Share
d2csofa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółek: Boryszew S.A., Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Impex-Invest Sp. z o.o. zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) ? (dalej ?Ustawa o ofercie?), iż w wyniku ogłoszonego w dniu 25 września 2014 r. w trybie art. 74 ust. 1 oraz 91 ust. 6 Ustawy o ofercie (dalej ?Wezwanie?) spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła bezpośrednio 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed Wezwaniem spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nie posiadała akcji Hutmen S.A. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A. Przed
Wezwaniem Impexmetal S.A. posiadał: - bezpośrednio 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem zależnym posiadał 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,23% akcji tej spółki i uprawniało do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impexmetal S.A. posiada: - bezpośrednio 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex-Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem
zależnym posiada 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 65,23% akcji tej spółki i uprawnia do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impex-Invest Sp. z o.o. Przed Wezwaniem Impex-Invest Sp. z o.o posiadał: - bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impex-Invest Sp. z o.o posiada: - bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Boryszew S.A. Przed zmianą posiadania w wyniku Wezwania Boryszew S.A. posiadał: - pośrednio przez Impexmetal S.A. - 4.146.355 akcje spółki Hutmen
S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex-Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiadał 16.726.855 (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,35% akcji tej spółki i uprawniało do 65,35 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku rozliczenia przedmiotowego Wezwania Boryszew S.A. posiada obecnie: - pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. ? 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio przez Impexmetal S.A. - 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 16,20% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impexmetal S.A. i Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiada 21.397.109 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć) akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 83,59% akcji tej spółki i uprawnia do 83,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2csofa

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HUTMEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HUTMEN | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 33-48-300 | | 071 339-03-47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@hutmen.pl | | www.hutmen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8960000196 | | 931023629 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2014-11-25 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2csofa

Podziel się opinią

Share
d2csofa
d2csofa