Trwa ładowanie...
d3x6f8b
espi

HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiązany (28/2011)

HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiązany (28/2011)
Share
d3x6f8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
nabycie akcji przez podmiot powiązany
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 28 do 30.11.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany ? osobę bliską Członka Rady Nadzorczej. Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,81 zł. Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 321 550 sztuk akcji, co stanowi 13,41 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,28 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-500 Tuchola
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Chojnicka 72
(ulica) (numer)
(052) 33 63 600 052 33 48 635
(telefon) (fax)
hydrotor@hydrotor.com.pl www.hydrotor.com.pl
(e-mail) (www)
561-000-22-76 090022448
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Wacław Kropiński Prezes
2011-12-01 Janusz Czapiewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x6f8b

Podziel się opinią

Share
d3x6f8b
d3x6f8b