Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

HYGIENIKA - Umowa o pełnienie zadań animatora emitenta. (14/2012)

HYGIENIKA - Umowa o pełnienie zadań animatora emitenta. (14/2012)

Share
d3h4f6o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-09
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Umowa o pełnienie zadań animatora emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 lutego 2012 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. w Warszawie, który zobowiązał się do wykonywania na rzecz Spółki Hygienika S.A. funkcji animatora na Giełdzie Papierów Wartościowych dla jego akcji na okaziciela. Umowa obowiązuje od dnia 13 lutego 2012 roku. Wszystkie czynności podejmowane przez Dom Maklerski w ramach realizacji tej umowy wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu GPW oraz innymi uregulowaniami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, GPW oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dom Maklerski zobowiązał się także do zawarcia umowy z GPW o wykonywanie funkcji animatora rynku dla akcji Spółki w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o