Trwa ładowanie...
d17b74z
espi

HYGIENIKA - Zawiadomienie o podpisaniu znaczącej umowy (48/2011)

HYGIENIKA - Zawiadomienie o podpisaniu znaczącej umowy (48/2011)

Share
d17b74z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o podpisaniu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z firmą Union des Associations Europeennes de Football (UEFA) z siedzibą w Szwajcarii, obowiązująca od 1 grudnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r. Przedmiotem umowy jest otrzymanie przez Hygienika S.A. pełnej wyłączności na używanie licencyjne produktów z LOGO UEFA EURO 2012 w kategoriach kosmetyki dziecięce typu chusteczki nasączane, szampony dla dzieci, oliwki dla dzieci oraz akcesoria typu butelki, smoczki, śliniaki.. Wszystkie produkty posiadają wyjątkowy design oraz opatrzone są charakterystycznym logo UEFA EURO 2012. Produkty firmy Hygienika w sklepach całej Europy dostępne będą od stycznia 2012 roku. Spółka przewiduję przychód znacznie przekraczający kapitały własne. Podpisana umowa zobowiązuje spółkę Hygienika S.A. do zwrotu projektów
oraz zniszczenia niesprzedanych produktów do dnia 31.12.2012 roku. Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2011-12-02 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17b74z

Podziel się opinią

Share
d17b74z
d17b74z