Trwa ładowanie...
d2u1407
espi

HYGIENIKA - Zawiadominie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną (93/2012)

HYGIENIKA - Zawiadominie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną (93/2012)

Share
d2u1407

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadominie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka)
niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Kamila Kliniewskiego o następującej treści: "Działając na mocy art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako Prezes Zarządu Spółki HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, REGON 011302860, NIP 5220100924), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128922 (dalej Spółka lub Emitent), niniejszym zawiadamiam, iż: 1) T.C. Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-901) przy ulicy Pl. Defilad 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219203, NIP 527-244-94-61 (dalej TC) - osoba blisko związana z zawiadamiającym
(zawiadamiający jest jedynym wspólnikiem TC) - dnia 27 listopada 2012 r. nabyła 510.990 akcji Spółki po średniej cenie 1,4255 zł za jedną akcję. Transakcja miała miejsce na rynku regulowanym. Przed zmianą udziału, tj. przed dniem nabycia przez TC 510.990 akcji Spółki, TC posiadało 3.797.739 akcji Emitenta, czyli 9,65% kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 3.797.739 głosów, czyli 9,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia TC posiada 4.308.729 akcji Emitenta, czyli 10,95 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 4.308.729 głosów, czyli 10,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający oraz kontrolowane przezeń (bezpośrednio) TC i (pośrednio) FX posiadają łącznie 8.966.682 sztuk akcji, czyli 22,79 % kapitału zakładowego, co daje 8.966.682 głosów, czyli 22,79 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u1407

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-28 Łucja Latos Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u1407

Podziel się opinią

Share
d2u1407
d2u1407