Trwa ładowanie...
dr4qcfc
espi

IAI - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (15/2014) - EBI

IAI - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (15/2014)
Share
dr4qcfc
NEW CONNECT
Raport EBI nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku uchwałą nr nr 2/2014/ZWZ postanowiło kwotę 407 811,75 złotych (czterysta siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z zysku netto za 2013 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 5 groszy (pięć groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję. Dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A, B i C w liczbie 8 156 235. Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014, został wyznaczony na 1 lipca 2014 roku. Dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 15 lipca 2014 roku. Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Fornalski Prezes Zarządu
Sebastian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4qcfc

Podziel się opinią

Share
dr4qcfc
dr4qcfc