Trwa ładowanie...
d24ufsu

ICP GROUP - Umowa nabycia udziałów w spółce Concept Publishing Polska Sp. z o.o. (28/2015) - EBI

ICP GROUP - Umowa nabycia udziałów w spółce Concept Publishing Polska Sp. z o.o. (28/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa nabycia udziałów w spółce Concept Publishing Polska Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ICP Group S.A. informuje, iż w dniu 3 września 2015 r. podpisał z Concept Liberty Group umowę nabycia 2.692 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy (100% udziałów) w spółce Concept Publishing Polska Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 100.000 zł. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Emitenta. Zgodnie z umową cena zostanie zapłacona w terminie 5 dni od zawarcia umowy. Jednocześnie w dniu 3 września 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Concept Publishing Polska Sp. z o.o. podjęło uchwałę zobowiązującą jedynego wspólnika spółki tj. ICP Group S.A. do wniesienia, w ciągu jednego dnia od podjęcia w/w uchwały, dopłat w wysokości 403.800 zł. Zgodnie z uchwałą dopłaty mogą być zwrócone wspólnikowi na zasadach art. 179 KSH. ICP Group S.A. dokonało ww. dokapitalizowania spółki, celem przywrócenia jej płynności i zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju agencji. Concept Publishing Polska Sp. z o.o. jest agencją specjalizującą się w tworzeniu narzędzi
content-marketingowych. Od 12 lat tworzy projekty typu custom publishing, takie jak magazyny, katalogi, newslettery czy raporty roczne i wszelkiego typu media drukowane wykorzystywane do komunikacji z konsumentami oraz partnerami biznesowymi, a także takie, które służą budowaniu i wzmacnianiu komunikacji wewnątrz przedsiębiorstw. Concept Publishing Polska Sp. z o.o. jest liderem rynku custom publishing w Polsce. Od 4 lat Concept Publishing Polska Sp. z o.o. realizuje również projekty content-marketingowe do sieci i urządzeń mobilnych. Spółka tworzy kilkadziesiąt cyklicznych projektów wydawniczych dla kilkunastu firm polskich i międzynarodowych. Wśród klientów znajdują się m.in.: PKO BP, Douglas, Biedronka, Elli Lilly, USP Zdrowie, Pioneer, Payback, Mayland Real Estates, Segece, OBI, Agrosimex etc. Przychody ze sprzedaży Concept Publishing Polska Sp. z o.o. za 2014 r. wyniosły 6.735,8 tys. zł, EBITDA wyniosła -135,1 tys. zł. Spółka poniosła stratę w wysokości 108,1 tys. zł. Kapitał własny na 31.12.2014 r.
wyniósł 241,4 tys. zł. Dzięki nabyciu ww. spółki oferta ICP Group S.A. ulegnie rozszerzeniu o narzędzia content-marketingowe. Ww. transakcja jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii Zarządu odnośnie rozwoju Grupy Kapitałowej ICP Group w oparciu m.in. o przejęcia podmiotów o komplementarnym profilu działania. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Michniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu