Trwa ładowanie...
d1hmow6
espi

IDEA TFI SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej IDEA TFI S.A. (31/2012)

IDEA TFI SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej IDEA TFI S.A. (31/2012)
Share
d1hmow6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej IDEA TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. (Idea TFI S.A. lub Spółka), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 22) w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA powołało: 1. Pana Łukasza Jagiełłę na Członka Rady Nadzorczej; 2. Pana Mariusza Banaszuka na Członka Rady Nadzorczej.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-39-73 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2012-04-10 Tomasz Bogutyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmow6

Podziel się opinią

Share
d1hmow6
d1hmow6