Trwa ładowanie...
dhgp2iw

IDEA TFI SA - Powołanie Prezesa Zarządu Idea TFI S.A. (13/2013)

IDEA TFI SA - Powołanie Prezesa Zarządu Idea TFI S.A. (13/2013)

Share
dhgp2iw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu Idea TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Idea Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Rachwalską-Marko. Poniżej informacje dotyczące powołania: 1. datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej - 27.02.2013 2. imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej - Agnieszka Rachwalska-Marko 3. wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta - Prezes Zarządu 4. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej - Pani Agnieszka Rachwalska-Marko jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Prawa i Administracji. Przebieg kariery zawodowej: 1994-1999 Dom Maklerski Penetrator, Specjalista ds. Prawnych, Specjalista ds. Obrotu Wtórnego; 1999 Dom Maklerski IDM S.A. Inspektor Nadzoru (do grudnia 2012) Prawnik, Dyrektor Działu Nadzoru (od 2006 r.); 2010-2013 członek Rady Nadzorczej Idea TFI S.A. 5. Pani Agnieszka Rachwalska-Marko nie
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Idea TFI S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej. 6. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

| | | IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IDEA TFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ZŁOTA | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 22 489-94-30 | | 0 22 489-94-25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ideatfi.pl | | www.ideatfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-23-63-973 | | 276718120 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu
2013-02-28 Tomasz Bogutyn Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw