Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

IDEON S.A. - Zmiana w Grupie Kapitałowej (40/2014)

IDEON S.A. - Zmiana w Grupie Kapitałowej (40/2014)
Share
d2dae38
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDEON S.A.
Temat
Zmiana w Grupie Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd emitenta informuje, że w wyniku kontynuacji procesu restrukturyzacji oraz wzajemnych rozliczeń z Regnon SA, a także w aspekcie rozwoju nowego biznesu w Spółce WoodinterKom GmbH ? dokonał w dniu dzisiejszym zakupu 22% udziałów od spółki Regnon SA w spółce WoodinterKom GmbH, za cenę 10,00 Euro. Na dzień przedmiotowej transakcji Emitent posiadał 72 % udziałów w kapitale zakładowym, WoodinterKom GmbH w Wiedniu, co odpowiadało 72 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu transakcji Ideon SA posiada w spółce WoodinterKom GmbH w siedzibą w Wiedniu 100% udziałów odpowiadających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. O dalszych krokach Emitent będzie informował na bieżąco.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d2dae38

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Ireneusz Król Prezes Zarzadu Ireneusz Król
2014-11-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38