Trwa ładowanie...
d1ez7t6

IDH S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU IDH SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (...

IDH S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU IDH SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (13/2012)

Share
d1ez7t6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZARZĄDU IDH SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok.2 00-140Warszawa; NIP 526-103-96-76, REGON 011274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, o kapitale zakładowym 88.038.863,40 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 stycznia 2013 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór
Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl Spółka Akcyjna. 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20121128 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.doc | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | | | | | | | | | |
| | 20121128 - Projekty uchwał na NWZA.doc | Projekty uchwał na NWZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

| | | IDH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IDH S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 36A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 205 81 07 | | 22 205 81 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@idhsa.pl | | www.idhsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-39-676 | | 011274140 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Łukasz Bartczak Wiceprezes Zarządu Łukasz Bartczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

Podziel się opinią

Share
d1ez7t6
d1ez7t6