Trwa ładowanie...
d2s7wam
espi

IGORIA TRADE - Zawiązanie spółki zależnej Igoria Trade Ltd. w Wielkiej Brytanii (20/2014) - EBI

IGORIA TRADE - Zawiązanie spółki zależnej Igoria Trade Ltd. w Wielkiej Brytanii (20/2014)
Share
d2s7wam
NEW CONNECT
Raport EBI nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawiązanie spółki zależnej Igoria Trade Ltd. w Wielkiej Brytanii
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka zawiązała w dniu 10 listopada br. spółkę zależną pod nazwę Igoria Trade Ltd. w Wielkiej Brytanii. W spółce tej Igoria Trade S.A. objęła 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 1,00 GBP (słownie: jeden funt) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 GBP (słownie: jeden tysiąc funtów). W rezultacie Igoria Trade S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Igoria Trade Ltd. co stanowi 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka Igoria Trade Ltd. to spółka w ramach której Igoria Trade S.A. będzie rozwijała działalność w Wielkiej Brytanii. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Kuliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s7wam

Podziel się opinią

Share
d2s7wam
d2s7wam