Trwa ładowanie...
d3bler6
espi
15-03-2013 18:18

IGROUP - Nabycie 8,88% akcji w kapitale zakładowym W Investments S.A. (54/2013)

IGROUP - Nabycie 8,88% akcji w kapitale zakładowym W Investments S.A. (54/2013)

d3bler6
d3bler6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie 8,88% akcji w kapitale zakładowym W Investments S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
informuje, że w dniu 15 marca 2013 roku Spółka nabyła, w wykonaniu umowy zlecenia (o której zawarciu Spółka informowała w treści raportu bieżącego z dnia 15 marca 2013 r. oznaczonego numerem 53/2013) 8.922.959 akcji na okaziciela serii A spółki W Investments S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 385403 (dalej: WISA), które to akcje stanowią 8,88% kapitału zakładowego WISA. Spółka nabyła: a) 2.647.059 akcji WISA za łączną cenę 4.500.000,30 zł - od BCEF Investments VI Limited, zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 124930; b) 6.210.900 akcji WISA za łączną cenę 10.558.530,00 zł - od WHITE BRINANDO LIMITED, zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 194612; c) 65.000 akcji WISA za łączną cenę 110.500,00 zł - od VAZORVIA HOLDINGS LIMITED zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 224500. Nabywszy akcje WISA, o
których mowa wyżej, Spółka posiada łącznie 93.797.118 akcji WISA stanowiących 93,33% w kapitale zakładowym WISA i 93,33% głosów na walnym zgromadzeniu WISA. Ceny za nabycie akcji, o których mowa powyżej, Spółka zamierza zapłacić ze środków, które pozyska z przyszłych emisji akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bler6

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-03-15 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bler6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3bler6