Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

IGROUP - Pośrednie zbycie akcji Internet Group S.A. przez osobę zarządzającą. (136/2012)

IGROUP - Pośrednie zbycie akcji Internet Group S.A. przez osobę zarządzającą. (136/2012)
Share
d2gx1df

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 136 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji Internet Group S.A. przez osobę zarządzającą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Piotra Wiśniewskiego ? Prezesa Zarządu Spółki. Zgodnie z powyższym zawiadomieniem W Investments Holdings Limited z siedzibą pod adresem Ermou, 3234 Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, Cypr (dalej: WIH), tj. podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Pana Piotra Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu Spółki, zbył: - w dniu 13 grudnia 2012 r. 700.000 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki po cenie 0,35 zł za jedną akcję, - w dniu 14 grudnia 2012 r. 1.502.926 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki po cenie 0,35 zł za jedną akcję. Pośrednie zbycie nastąpiło na podstawie umów zbycia akcji poza rynkiem regulowanym, których to umów stroną była WIH. Przed dokonaniem transakcji, o których mowa powyżej, WIH posiadała 2.202.926 akcji Spółki,
stanowiących 4.95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.202.926 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4.95% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po dokonaniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 18 grudnia 2012 r., WIH nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2012-12-18 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df