Trwa ładowanie...
d3mutz8
espi

IGROUP - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu A...

IGROUP - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Group S.A. (116/2012)

Share
d3mutz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 116 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 26 listopada 2012 roku, ClearRange Media Consulting B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej: CRMC) doręczyła Spółce zawiadomienie o tym, iż dniu 22 listopada 2012 r. CRMC w wyniku transakcji pozasesyjnej (umowa cywilnoprawna)
zbyła na rzecz LinkwayBridge Limited z siedzibą w Nikozji 8.624.160 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 19,37% w tymże kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z w/w zawiadomieniem: a. CRMC nie posiada bezpośrednio żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki, b. nie
istnieją podmioty zależne od CRMC, które posiadają akcje w kapitale zakładowym Spółki, c. w stosunku do CRMC nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mutz8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Marek Zbrojski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mutz8

Podziel się opinią

Share
d3mutz8
d3mutz8