Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

IIF SA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wind Mobile S.A. ( ... - EBI

IIF SA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wind Mobile S.A. (8/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wind Mobile S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IIF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 7 października 2014, na podstawie raportu bieżącego EBI nr 41/2014, opublikowanego przez Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie, Plac Na Groblach 21, powziął informację, iż do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 26 września 2014r. o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Wind Mobile S.A. W związku z powyższym, zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wind Mobile S.A., posiadanych przez IIF wraz z podmiotami powiązanymi. Udział IIF wraz z podmiotami powiązanymi w ogólnej liczbie głosów uległ obniżeniu z 50,03% do 48,71%. Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie ze statutem Wind Mobile S.A. zmiana ta nie ma żadnego wpływu na zmianę prawa do powoływania przez IIF działający przez podmiot zależny większości Rady Nadzorczej Spółki Wind Mobile S.A. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Styczeń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6