Trwa ładowanie...

IKE 2013 - Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych

Jednym z niewielu rozwiązań pozwalających na inwestowanie środków bez opodatkowania zysków kapitałowych są Indywidualne Konta Emerytalne. Jest to produkt, którego głównym celem jest oszczędzanie na emeryturę. IKE możemy założyć m.in. w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Spośród 15, które je oferują, najlepsze znajdziemy w ING TFI, KBC TFI oraz Union Investment TFI.

IKE 2013 - Ranking Indywidualnych Kont EmerytalnychŹródło: Fotolia
d3ddy8n
d3ddy8n

Analiza IKE często sprowadza się do porównania wyników dostępnych w nich funduszy. Tymczasem w naszej opinii o atrakcyjności IKE decyduje wiele różnych elementów. Po raz pierwszy postanowiliśmy więc kompleksowo przeanalizować dostępną ofertę, biorąc pod lupę nie tylko efektywność oferowanych funduszy, ale i cały szereg innych parametrów istotnych z perspektywy funkcjonalności tego produktu. Po przeanalizowaniu różnych czynników podzieliliśmy je na 3 podstawowe grupy: efektywność zarządzania, koszty oraz samą ofertę. W sumie za wszystkie te parametry można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Największy wpływ na ostateczną ocenę w rankingu ma pierwszy z nich, za który można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Ocena efektywności zarządzania została oparta na popularnym wskaźniku information ratio, mierzącym relację zysku do ryzyka oraz na powtarzalności wyników. Do tego dołożyliśmy parametry oceniające stabilność zespołu zarządzającego funduszami, analizując rotację jego członków oraz średni staż.

Drugim ocenianym parametrem są koszty. Braliśmy pod uwagę poziom opłat za zarządzanie, opłat za otwarcie produktu, ale również opłaty manipulacyjne oraz opłaty za konwersję. W sumie z tego tytułu można było otrzymać maksymalnie 30 punktów.

(fot. Analizy Online)
Źródło: (fot. Analizy Online)

Ostatnim kryterium, które miało wpływ na ostateczną liczbę punktów jest sama konstrukcja produktu, za którą można było otrzymać maksymalnie 20 punktów. Składa się na nią przede wszystkim szerokość oferty, czyli obecność w ofercie funduszy z 14 podstawowych grup. Ponadto ocenialiśmy dostępność produktu, mierzoną minimalnym poziomem wpłat (im niższy tym lepiej), jak i dostępem przez Internet. Braliśmy także pod uwagę różne dodatkowe udogodnienia, przyznając dodatkowe punkty np. za oferowanie IKE w pakiecie emerytalnym z IKZE i PSO, a także za możliwość automatycznej alokacji środków w zależności od naszego wieku i/lub poziomu akceptowanego ryzyka.

d3ddy8n

Zdecydowanym liderem naszego Rankingu zostało konto emerytalne IKE PLUS dostępne w internetowej ofercie ING TFI, które zdobyło 72 punkty. O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim najniższe wśród wszystkich IKE koszty (obniżone opłaty za zarządzanie, brak opłat manipulacyjnych, za rejestr, za konwersję), wysoka jakość oferowanych funduszy (pod tym względem identyczną liczbę punktów otrzymało IKE w Union Investment TFI) oraz jedna z lepszych ofert (19 dostępnych funduszy, dostęp przez Internet, atrakcyjny minimalny poziom wpłat).

Na podium znalazły się również IKE w KBC TFI, które otrzymało 61 punktów oraz IKE z Union Investment TFI z 58 punktami. Te dwa konta cechuje przede wszystkim wysoka jakość oferowanych funduszy i stabilne zespoły doświadczonych zarządzających. Ponadto IKE w KBC TFI jest jednym z najtańszych na rynku, TFI nie pobiera opłat za uruchomienie produktu, opłat manipulacyjnych, ani za konwersję. IKE oferowane przez Union Investment TFI otrzymało nieco mniej punktów za koszty, ale za to ma szerszą ofertę dostępnych funduszy. Ponadto oferuje portfele modelowe i wspólny pakiet dla IKE i IKZE.

Zespół Analiz Online

_ Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, Internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w
nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online SA. _

d3ddy8n
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ddy8n