Trwa ładowanie...
d1d7gie

IMAGIS - Otrzymanie przez jednostkę zależną Emitenta decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego ... - EBI

IMAGIS - Otrzymanie przez jednostkę zależną Emitenta decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (6/2015)

Share
d1d7gie

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie przez jednostkę zależną Emitenta decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), niniejszym informuje, iż Emitent powziął informację o doręczeniu w dniu 5 marca 2015 r. spółce GPS Konsorcjum Sp. z o.o. (?GPSK?), będącej spółką zależną od Emitenta decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (?Decyzja?), określającej przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego GPSK w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2013 r. do września 2013 r. w łącznej wysokości 298.273.438,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100) na dzień 4 marca 2015 r. Jednocześnie na podstawie ww. Decyzji Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił zabezpieczyć na majątku GPSK zobowiązanie podatkowe GPSK w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2013 r. do września 2013 r. w łącznej wysokości 298.273.438,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące
złotych, 00/100). W ocenie Zarządu Emitenta decyzja US nie ma w chwili obecnej wpływu na bieżącą działalność operacyjną pozostałych spółek Grupy Kapitałowej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu
Jerzy Cegliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie