Trwa ładowanie...
d2md03o
d2md03o
espi

IMAGIS S.A. - Wszczęcie procedury umorzenia dokumentu akcji (15/2014) /EBI

IMAGIS S.A. - Wszczęcie procedury umorzenia dokumentu akcji (15/2014) /EBI
Share
d2md03o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie procedury umorzenia dokumentu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 23 maja 2014 r. powziął wiadomość, iż w następstwie utraty przez jednego z akcjonariuszy odcinka zbiorowego akcji, na wniosek akcjonariusza, zostało wszczęte postępowanie mające na celu umorzenie tego dokumentu w myśl art. 357 §3 kodeksu spółek handlowych oraz dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. W ramach tego postępowania, w dniu 22 maja 2014 r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy został złożony wniosek o umorzenie utraconego dokumentu akcji. Umarzany dokument, obejmuje 500 akcji serii D, o numerach od 548 151 do 548 650. Po wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu, w miejsce umorzonego odcinka zbiorowego akcji zostanie wydany duplikat, a następnie akcje te zostaną dematerializowane i objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu. Podstawa prawna: §3 punkt 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2md03o

Podziel się opinią

Share
d2md03o
d2md03o