Trwa ładowanie...
d37rnrq
d37rnrq
espi

IMMOFUND S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...

IMMOFUND S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku (4/2014)
Share
d37rnrq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
IMMOFUND S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
IMMOFUND S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lutego 2014 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 24.173.286 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 68,84% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 62,98% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 10.941.200 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 31,16% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 28,51% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMMOFUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMMOFUND S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
+48 22 416 28 93 +48 22 252 15 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8822108733 021519102
(NIP) (REGON)
d37rnrq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Dariusz Graff Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37rnrq

Podziel się opinią

Share
d37rnrq
d37rnrq