Trwa ładowanie...
d1xqd4q
espi

IMPEL - Informacja w zakresie umów podwykonawczych Impel Cleaning Sp. z o.o. o wartości umowy zna...

IMPEL - Informacja w zakresie umów podwykonawczych Impel Cleaning Sp. z o.o. o wartości umowy znaczącej w 2010 roku (2/2011)

Share
d1xqd4q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w zakresie umów podwykonawczych Impel Cleaning Sp. z o.o. o wartości umowy znaczącej w 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Impel Cleaning Sp. z o.o. (Spółka w 100% zależna od Emitenta, dalej ICL) o przekroczeniu w roku 2010 wartości umowy znaczącej z wymienionych poniżej umów podwykonawczych:1.Umowa zawarta w dniu 20 września 2007 roku pomiędzy ICL a Kontrakt Serwis Sp. z o.o. zawarta na czas określony od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2010 roku. Całkowita wartość rozliczeń wynikających z ww. umowy na przestrzeni 2010 roku wyniosła 42,8 mln zł.2.Umowa zawarta w dniu 4 kwietnia 2008 roku pomiędzy ICL a Kooperacja Sp. z o.o. zawarta na czas określony od 4 kwietnia 2008 roku do 4 kwietnia 2011 roku. Całkowita wartość rozliczeń wynikających z ww. umowy na przestrzeni 2010 roku wyniosła 22,5 mln zł.3.Umowa zawarta w dniu 16 czerwca 2008 roku pomiędzy ICL a Orta System Sp. z o.o. zawarta na czas nieokreślony od 16 czerwca 2008 roku. Całkowita wartość rozliczeń wynikających z ww. umowy na przestrzeni 2010 roku wyniosła 42,4 mln zł.4.Umowa zawarta w
dniu 11 grudnia 2008 roku pomiędzy ICL a Cleaning Partner Sp. z o.o. zawarta na czas nieokreślony od 11 grudnia 2008 roku. Całkowita wartość rozliczeń wynikających z ww. umowy na przestrzeni 2009 roku wyniosła 49,0 mln zł.Powyższe umowy były realizowane w oparciu o odrębne zlecenia o zmiennej wartości, podpisywane przez strony w cyklu miesięcznym.Przedmiotem umów były usługi podwykonawcze (w zakresie wybranych usług porządkowo-czystościowych), dotyczące części kontraktów realizowanych przez ICL na rzecz jej klientów. Umowy nie zawierały warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu kontraktów, ani zapisów dotyczących kar umownych obciążających ICL.Ww. umowy spełniają warunki umowy znaczącej tzn. ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A.Podstawa prawna:RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xqd4q

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xqd4q

Podziel się opinią

Share
d1xqd4q
d1xqd4q