Trwa ładowanie...
d2uedbt
d2uedbt
espi

IMPEL - Kontynuacja usług świadczonych na rzecz szpitala wojskowego w Żarach (6/2014)

IMPEL - Kontynuacja usług świadczonych na rzecz szpitala wojskowego w Żarach (6/2014)
Share
d2uedbt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Kontynuacja usług świadczonych na rzecz szpitala wojskowego w Żarach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. powziął informację o zawarciu w dniu 30 kwietnia 2014 roku umowy pomiędzy Impel Cleaning Sp. z o.o., Hospital Serwis Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa i Impel Catering Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (spółki zależne pośrednio od Emitenta, dalej: Wykonawca) a 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach (dalej: Szpital). Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zakresie specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości powierzchni szpitalnej oraz terenów zewnętrznych, usługi pomocowe przy pacjencie oraz usługi codziennego żywienia pacjentów i transportu wewnątrzszpitalnego. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 12 mln złotych. Warunki umowy nakładają na Wykonawcę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy. W umowie nie zastrzeżono kar umownych, których wysokość przekraczałaby 10% jej wartości. Pozostałe warunki umowy nie
odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Ww. umowa stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Wykonawcą a Szpitalem. Ww. umowa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż szacowna łączna jej wartość wraz z obrotami pomiędzy stronami liczonymi z ostatnich 12 miesięcy w wysokości 3,8 mln złotych przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-111 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ślężna 118
(ulica) (numer)
071 7809403 071 78 09 679
(telefon) (fax)
cok@impel.pl www.impel.pl
(e-mail) (www)
899-01-06-769 006318849
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uedbt

Podziel się opinią

Share
d2uedbt
d2uedbt