Trwa ładowanie...
dysxlpg

IMPEL - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Waln ...

IMPEL - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tej sprawie (7/2015)

Share
dysxlpg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
IMPEL
Temat
Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tej sprawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impel S.A., w związku ze zwołanym na dzień 25 kwietnia 2015 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad umieszczony został punkt dotyczący liczebności Rady Nadzorczej Impel S.A. i powołania jej Członków na kolejną kadencję, informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Grzegorza Dzika projekty uchwał Zgromadzenia dotyczące ustalenia sześcioosobowej Rady Nadzorczej Impel S.A. X kadencji oraz wyboru Pana Krzysztofa Obłoja, Pana Józefa Biegaja, Pana Edwarda Laufera, Pana Andrzeja Malinowskiego, Pana Piotra Pawłowskiego oraz Pana Piotra Urbańczyka do składu Rady X kadencji. Ww. Panowie pełnili funkcje Członków Rady Nadzorczej Impel S.A. IX kadencji. Życiorysy kandydatów oraz projekty uchwał do pkt 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Załączniki
Plik Opis
zgłoszone projekty uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchwał do pkt 14 i 15 porządku obrad ZWZ
życiorysy_RN.pdf Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Impel S.A. X kadencji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg