Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

IMPEXMET - Postanowienie Sądu o wpisaniu likwidacji Spółki PUH Hutnik Sp .z o.o. (69/2011)

IMPEXMET - Postanowienie Sądu o wpisaniu likwidacji Spółki PUH Hutnik Sp .z o.o. (69/2011)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Postanowienie Sądu o wpisaniu likwidacji Spółki PUH Hutnik Sp .z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2011 z dnia 12 października 2011r., Impexmetal SA, informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 roku powziął informację o otrzymaniu przez Likwidatora spółki pośrednio zależnej od Emitenta, Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego Hutnik Sp .z o.o. z siedzibą w Koninie, Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24 października 2011 roku, o wpisaniu likwidacji Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego Hutnik Sp .z o.o. z siedzibą w Koninie i wpisaniu firmy pod którą działa spółka tj. Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego Hutnik Sp .z o .o. w likwidacji, oraz o wpisaniu Likwidatora w osobie Pana Mirosława Kołodziejczaka. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 RO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2011-11-07 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o