Trwa ładowanie...
dpkdj41

IMPEXMET - Zamiana obligacji do wykupu na obligacje nowej emisji (1/2013)

IMPEXMET - Zamiana obligacji do wykupu na obligacje nowej emisji (1/2013)

Share
dpkdj41
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zamiana obligacji do wykupu na obligacje nowej emisji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
IImpexmetal S.A. informuje, iż jednostka zależna od Spółki nabyła obligacje za łączną kwotę 16.000.000,00 zł z terminem wykupu 31 grudnia 2013 roku. Powyższe obligacje zastępują obligacje wyemitowane w dniu 31 grudnia 2010 roku. Emisja obligacji nie powoduje wzrostu zadłużenia. Warunki Emisji Obligacji Impexmetal S.A.: 16 sztuk obligacji imiennych serii C, wartość nominalna 1.000.000,00 zł każda, data emisji 31 grudnia 2012 roku, łączna kwota 16.000.000,00 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 RO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41