Trwa ładowanie...
d4edhus
espi

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (118/2010)

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (118/2010)

Share
d4edhus

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Impexmetal S.A. informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Rundon Finance Limited, że w dniu 13 grudnia 2010 roku Rundon Finance Limited otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, rejestracji zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji. W związku z umorzeniem tychże akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych zmienił się udział Rundon Finance Limited w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki Impexmetal S.A. Rejestracja przez Sąd obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki miała miejsce w dniu 26 listopada 2010 roku.Dnia 25 listopada 2010 roku udział Rundon Finance Limited w spółce Impexmetal S.A. wynosił 10.675.000 sztuk akcji i stanowiło to 4,9998 % udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 10.675.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,9998 % ogólnej liczby głosów na WZ.Na dzień dzisiejszy Rundon Finance Limited jest posiadaczem 10.675.000 sztuk akcji Impexmetal S.A., stanowiących
5,3375 % udziału w kapitale zakładowym.Posiadane akcje dają 10.675.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,3375 % ogólnej liczby głosów na WZ. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2010-12-15 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

Podziel się opinią

Share
d4edhus
d4edhus