Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do ...

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce INDATA Software SA (20/2014)
Share
d23mv8v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
INDATA SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce INDATA Software SA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki INDATA Software S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Spółka otrzymał zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Spółki przez osobę zobowiązaną. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 23 czerwca 2014 roku. Transakcja została dokonana na następujących warunkach: Rodzaj transakcji: zakup; Tryb zawarcia transakcji: umowa cywilno-prawna; Cena i wolumen transakcji: 2.163.333 po cenie 0,55 zł; Data transakcji: 23 czerwca 2014 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDATA SOFTWARE S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-429 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strzegomska 138
(ulica) (numer)
+48 71 726 23 04 +48 71 716 47 05
(telefon) (fax)
biuro@in-data.pl www.in-data.pl
(e-mail) (www)
8971755969 021081309
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Grzegorz Czapla

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v