Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA (29/2014)

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA (29/2014)
Share
d27uut4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INDATA SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INDATA Software S.A działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm., informuje, że w dniu 16.10.2014 otrzymał zawiadomienia o następującej treści: " Bartłomiej Herodecki, Prezes Zarządu spółki Aerfinance Ventres sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-174) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000265774, działając na podstawie art. 69 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 pozycja 1439 z późn. zm. ) zawiadamiam niniejszym, iż w dniu 08 października 2014 roku spółka Aerfinance Ventures sp. z o. o. zawarła umowę przeniesienia udziałów i akcji tytułem aportu ze spółką Univers Rainvest
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-955) przy ul. Łowcza 11B lok. 5 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000487494, na mocy której Univers Rainvest S.K.A. wszedł w posiadanie 3.384.621 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii D objętych świadectwem depozytowym nr 16/04/2014 wystawionym przez Capital Partners S. A. spółki Indata Software S. A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360487, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) zł o łącznej wartości nominalnej 338.426,10 zł, o wartości rynkowej 2,47 (dwa 47/100) zł każda, o łącznej wartości rynkowej 8.360.013,87 zł. Przed zawarciem w/w transakcji spółka AerFinance Ventures sp. z o. o. posiadała 3.384.621 Akcji Indata Software S. A. , co stanowiło 5,60 % udziale w kapitale zakładowym spółki i
upoważniało do wykonywania 3.384.621 głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Indata Software S. A. Obecnie Univers Rainvest S. K. A. posiada 3.384.621 Akcji Indata Software S. A., które stanowią 5,60% udziałów w kapitale spółki i uprawniają do wykonywania 3.384.621 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Indata Software S.A.? Obecnie spółka AerFinance Ventures sp. z o. o. posiada 0 akcji Indata Software S. A. , co stanowi 0 % w udziale w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do wykonywania 0 głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Indata Software S. A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDATA SOFTWARE S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-429 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strzegomska 138
(ulica) (numer)
+48 71 726 23 04 +48 71 716 47 05
(telefon) (fax)
biuro@in-data.pl www.in-data.pl
(e-mail) (www)
8971755969 021081309
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Grzegorz Czapla

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4