Trwa ładowanie...
d1tv22z

INDATA SOFTWARE - Zawarcie umowy z Animatorem Rynku (10/2015) - EBI

INDATA SOFTWARE - Zawarcie umowy z Animatorem Rynku (10/2015)

Share
d1tv22z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Animatorem Rynku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 5 marca 2015 roku, raportu EBI numer 9/2015 dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego, w związku z publiczną emisją akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, została zawarta Umowa z Domem Maklerskim mBank S.A. Przedmiotem zawartej Umowy jest pełnienie przez Dom Maklerski mBank S.A. funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie powyższej umowy Dom Maklerski mBank S.A. zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora Emitenta w rozumieniu § 88 i następnych Regulaminu GPW poprzez składanie we własnym imieniu i na własny rachunek ofert kupna i sprzedaży akcji Emitenta na GPW. Umowa została zawarta na czas nieokreślony oraz wchodzi w życie, pod warunkiem niewyrażenia przez Zarząd GPW sprzeciwu w trybie § 88 ust. 5 Regulaminu GPW. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Czapla Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z