Trwa ładowanie...
d21hv27
d21hv27
espi

INDEXMEDICA - Podwyższenie kapitału zakładowego w jednostce zależnej (2/2015) - EBI

INDEXMEDICA - Podwyższenie kapitału zakładowego w jednostce zależnej (2/2015)
Share
d21hv27

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego w jednostce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej od Emitenta ? spółki Metropolis Design Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna, które zostało dokonane uchwałą nr 3/12/2014 Walnego Zgromadzenia tej spółki w dniu 5 grudnia 2014 r. W wyniku powyższych czynności kapitał zakładowy w spółce zależnej Emitenta, spółki Metropolis Design Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna, podniesiony został z kwoty 50.000 zł do kwoty 2.850.000 zł w drodze emisji 2.800.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Wszystkie przedmiotowe akcje objął Emitent, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Metropolis Design Hotel spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna Emitent posiada w spółce zależnej 49.900 akcji serii A i 2.800.000 akcji serii B o łącznej wartości nominalnej 2.849.900 zł, stanowiących 99,99% kapitału zakładowego spółki zależnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21hv27

Podziel się opinią

Share
d21hv27
d21hv27