Trwa ładowanie...
d2ncof8

INDEXMEDICA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania (22/2015)

INDEXMEDICA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania (22/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INDEXMEDICA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Indexmedica (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2015 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Krzysztofa Kwietnia (dalej: Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) informuje, że jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki zmienił się o ponad 1%. Zgodnie z zawiadomieniem: 1.Zmiana udziału nastąpiła w wyniku: a.transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu zawartych w okresie od 17 sierpnia do 9 września 2015 roku, b.jako konsekwencja wpisu w dniu 31 lipca 2015 roku do Rejestru Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w wyniku emisji akcji serii E, w ramach której Akcjonariusz nabył 1.756.100 akcji. 2.Przed wystąpieniem zdarzeń, o których mowa w pkt 1, Akcjonariusz posiadał 3.156.007 akcji Spółki,
stanowiących 45,63% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 3.651.006 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 46,11% ogólnej liczby głosów. 3.W następstwie zdarzeń, o których mowa w pkt 1, Akcjonariusz posiada 4.928.164 akcji Spółki, stanowiących 46,94% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 5.423.163 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 47,16% ogólnej liczby głosów. 4.Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki. 5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy jw. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDEXMEDICA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czapińskiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 631 11 33 | | 12 425 06 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 677-227-64-90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Sebastian Kamiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8