Trwa ładowanie...
d3w31ma

INFINITY S.A. - Informacja o nabyciu akcji (10/2010)

INFINITY S.A. - Informacja o nabyciu akcji (10/2010)

Share
d3w31ma
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
INFINITY S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku otrzymałod Spółki Poland Connect SA zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Spółki Infinity SA przez Spółkę Poland Connect SA w wyniku umowy kupna akcji, zawartej w dniu 20 grudnia 2010. Spółka Poland Connect SA dokonała nabycia łącznie 665 500 akcji Spółki INFINITY SA (3,33% w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do wykonywania 1 330 000 głosów na WZA Spółki (6,69% głosów na WZA).Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Spółka Poland Connect SA nie posiadała akcji Spółki Infinity SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | INFINITY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INFINITY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Piłsudskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48 22) 449 01 98 | | (+48 22) 449 00 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@infinitysa.pl | | www.infinitysa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-242-23-29 | | 141335168 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Joanna Głowacka operator

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma